Anatomia dla stomatologów

  1. Home
  2. Bookstore
  3. Anatomia dla stomatologów

Anatomia dla stomatologów

By Wiesław Kurlej

Rent or Buy eTextbook

Expires on May 14th, 2022
$22.99

Publisher List Price: $25.35
Savings: $2.36

Podręcznik Anatomia dla stomatologów pod redakcją prof. Wiesława Kurleja, prof. Franiciszka Burdana oraz prof. Bohdana Gworysa jest adresowany do studentów kierunków dentystycznych oraz stomatologów różnych specjalności. Przedstawiono w nim kompleksowo budowę anatomiczną wszystkich układów i narządów organizmu ludzkiego: bierny i czynny układ ruchu, układy krążenia, oddechowy, pokarmowy, moczowo-płciowy, a także układ nerwowy i narządy zmysłów. Przy opisie poszczególnych struktur i układów anatomicznych znalazły się także uwagi na temat ich funkcji oraz możliwych zmian chorobowych, z którymi stomatolodzy mogą się spotkać w swojej pracy zawodowej. W książce zamieszczono również odpowiednie odnośniki do rycin z Atlasu głowy szyi dla stomatologów F.H. Nettera oraz Atlasu anatomii człowieka F.H. Nettera.

Subject: Allied Health & Medical -> Health Professions -> Dental Auxiliaries

Anatomia dla stomatologów
Publisher: Elsevier Health Sciences (US) 11/29/11
Imprint: Elsevier Urban & Partner
Language: Polish

ISBN 10: 8376095587
ISBN 13: 9788376095585
Print ISBN: 9788376092836

Live Chats