Arytmologia kliniczna i elektrofizjologia. Tom 2 (uzupełnienie książki Choroby serca Braunwalda)

  1. Home
  2. Bookstore
  3. Arytmologia kliniczna i elektrofizjologia. Tom 2 (uzupełnienie książki Choroby serca Braunwalda)

Arytmologia kliniczna i elektrofizjologia. Tom 2 (uzupełnienie książki Choroby serca Braunwalda)

By Ziad Issa

Rent or Buy eTextbook

Expires on May 14th, 2022
$44.99

Publisher List Price: $50.05
Savings: $5.06

Uzupełnienie książki Choroby serca Braunwalda. Książka jest podsumowaniem stanu współczesnej wiedzy na temat zaburzeń rytmu serca. Specjalistyczny charakter i zakres omawianych zagadnień wyróżniają ją spośród dotychczas wydanych książek poświęconych tej tematyce. W Arytmologii klinicznej i elektrofizjologii uzupełniono i poszerzono informacje dotyczące zaburzeń rytmu serca, zawarte w książce: Braunwald, Choroby serca. Publikacja opracowana przez znakomitych amerykańskich specjalistów z Indiana University School of Medicine, jednego z najlepszych na świecie ośrodków leczenia zaburzeń rytmów serca, obejmuje szeroki zakres tematyczny: informacje dotyczące elektrofizjologicznych mechanizmów arytmii, metody badania elektrofizjologicznego, techniki mapowania i nawigacji, liczne schematy i algorytmy postępowania.

Subject: Allied Health & Medical -> Medical -> Cardiology

Arytmologia kliniczna i elektrofizjologia. Tom 2 (uzupełnienie książki Choroby serca Braunwalda)
Publisher: Elsevier Health Sciences (US) 4/3/12
Imprint: Elsevier Urban & Partner
Language: Polish

ISBN 10: 8376095498
ISBN 13: 9788376095493
Print ISBN: 9788376092881

Live Chats