Atlas hematologii klinicznej

  1. Home
  2. Bookstore
  3. Atlas hematologii klinicznej

Atlas hematologii klinicznej

By Jacqueline Carr

Rent or Buy eTextbook

Expires on May 15th, 2022
$39.99

Publisher List Price: $44.60
Savings: $4.61

Atlas hematologii klinicznej stanowi wyjątkowo przyjazne kompendium wiedzy o powstawaniu, dojrzewaniu i budowie komórek wszystkich szeregów prawidłowej hematopoezy, a także o zmianach towarzyszących różnym stanom chorobowym. Bardzo przydatnym dopełnieniem treści atlasu jest rozdział poświęcony fizjologicznym odchyleniom w parametrach erytrocytarnych i leukocytarnych krwi obwodowej noworodków. Syntetyczna i zrozumiała konwencja atlasu stanowi o jego dużych walorach dydaktyczno-poznawczych. Bogatym, a jednocześnie czytelnym źródłem wiedzy są tabele zawierające najistotniejsze informacje na temat poszczególnych komórek i ich zakresów norm oraz składników komórkowych i ich funkcji.

Subject: Allied Health & Medical -> Allied Health Services -> Medical Technology

Atlas hematologii klinicznej
Publisher: Elsevier Health Sciences (US) 12/29/11
Imprint: Elsevier Urban & Partner
Language: Polish

ISBN 10: 8376095773
ISBN 13: 9788376095776
Print ISBN: 9788376092157

Live Chats