Atlas stopy cukrzycowej

  1. Home
  2. Bookstore
  3. Atlas stopy cukrzycowej

Atlas stopy cukrzycowej

By Nicholas Katsilambros

Rent or Buy eTextbook

Expires on May 11th, 2022
$53.99

Publisher List Price: $0.00

Atlas stopy cukrzycowej jest obszernym, bogato ilustrowanym opracowaniem, które powinno zainteresować diabetologów, lekarzy rodzinnych, a także pielęgniarki, czyli cały zespół sprawujący opiekę nad pacjentem z cukrzycą.

Niestety nadal głównym powikłaniem zespołu stopy cukrzycowej jest amputacja.

Wykazano, że strategie nakierowane na edukację chorych, wykrywanie czynników ryzyka wystąpienia zespołu stopy cukrzycowej, wdrożenie pewnych działań prewencyjnych oraz opieka wielodyscyplinarnego zespołu lekarskiego mogą zmniejszyć częstość amputacji u chorych na cukrzycę nawet o około 50 procent. Atlas stopy cukrzycowej jest idealnym materiałem edukacyjnym na drodze do tego celu.

Subject: Allied Health & Medical -> Medical -> Endocrinology & Metabolism

Atlas stopy cukrzycowej
Publisher: Elsevier Health Sciences (US) 10/22/12
Imprint: Elsevier Urban & Partner
Language: Polish

ISBN 10: 8376097490
ISBN 13: 9788376097497
Print ISBN: 9788376096971

Live Chats