Diagnostyka chorób osierdzia

  1. Home
  2. Bookstore
  3. Diagnostyka chorób osierdzia

Diagnostyka chorób osierdzia

By Stuard Hutchison

Rent or Buy eTextbook

Expires on Jun 17th, 2022
$41.99

Publisher List Price: $46.20
Savings: $4.21

Omówienie poszczególnych jednostek chorobowych m.in. ostrego zapalenia osierdzia, tamponady osierdzia, zaciskającego zapalenia osierdzia. Informacje z zakresu anatomii i fizjologii osierdzia, badania fizykalnego oraz współczesnych metod obrazowania chorób osierdzia. Bogata dokumentacja fotograficzna obejmująca dwuwymiarową echokardiografię, echokardiografię Doplerowską, oraz zaawansowane techniki rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Załącznik w postaci płyty DVD zawierającej 220 filmów wideo przedstawiających badania obrazowe osierdzia wraz z komentarzem. Choroby osierdzia są jednym z najbardziej trudnych i niedocenianych zagadnień współczesnej kardiologii. Dlatego też z przyjemnością polecam Państwu książkę ""Diagnostykę chorób osierdzia"" Stuarta J. Hutchisona - znakomitego kardiologa amerykańskiego. Niewątpliwą zaletą książki jest spójność tematyczna oraz przejrzysty układ i bogactwo ilustracji. Przy omawianiu jednostek klinicznych po streszczeniu, zachowany jest podobny układ każdego z rozdziałów obejmujący obraz i przebieg kliniczny, patofizjologię, diagnostykę ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia badań obrazowych oraz zasady postępowania, a na końcu krótkie opisy chorych stanowiące kliniczną ilustrację przedstawianego tematu. Jestem przekonany, że książka będzie przydatna dla kardiologów, kardiochirurgów, anestezjologów, pulmonologów, zwłaszcza tych, którzy pracują w oddziałach intensywnej terapii.

Subject: Allied Health & Medical -> Medical -> Cardiology

Diagnostyka chorób osierdzia
Publisher: Elsevier Health Sciences (US) 2/24/12
Imprint: Elsevier Urban & Partner
Language: Polish

ISBN 10: 837609517X
ISBN 13: 9788376095172
Print ISBN: 9788376092171

Live Chats