Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów

  1. Home
  2. Bookstore
  3. Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów

Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów

By Gerard Drewa

Rent or Buy eTextbook

Expires on May 14th, 2022
$34.99

Publisher List Price: $38.17
Savings: $3.18

Ksiażka jest kontynuacją dwóch wydań Podstaw genetyki dla studentów i lekarzy. Jak dotychczas, jest to pierwszy podręcznik z tej dziedziny, który został napisany przez polskich autorów, zajmujących się na co dzień problemami genetyki i biologii medycznej. Podręcznik zawiera 35 rozdziałów, w których omówiono zagadnienia z podstaw genetyki klasycznej i medycznej. Poza omówieniem najważniejszych chorób genetycznych autorzy przedstawili, znane od dawna metody podstawowe oraz najnowsze techniki badań molekularnych i cytogenetycznych. W podręczniku znajdują się liczne tabele, ryciny i schematy oraz oryginalne fotografie. Na końcu każdego rozdziału umieszczono pytania kontrolne wraz z odpowiedziami. Pozycja adresowana jest przede wszystkim do studentów medycyny, biologii i biotechnologii. Podręcznik ten będzie również przydatny dla lekarzy w trakcie specjalizacji, a także dla tych już posiadających określoną specjalność medyczną. Kolejną, ważną grupą adresatów są praktykujący diagności laboratoryjni.

Subject: Biological Sciences & Nutrition -> Biology -> Genetics

Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów
2nd edition
Publisher: Elsevier Health Sciences (US) 3/16/12
Imprint: Elsevier Urban & Partner
Language: Polish

ISBN 10: 8376095102
ISBN 13: 9788376095103
Print ISBN: 9788376092959

Live Chats