Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta. Diagnostyka, zapobieganie, leczenie

  1. Home
  2. Bookstore
  3. Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta. Diagnostyka, zapobieganie, leczenie

Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta. Diagnostyka, zapobieganie, leczenie

By Hanna Maria Nizankowska

Rent or Buy eTextbook

Expires on May 13th, 2022
$34.99

Publisher List Price: $38.51
Savings: $3.52

Najnowsza technika szybkiego i bezdotykowego, tomograficznego obrazowania przedniego odcinka oka za pomocą wiązki światła-AS OCT, stała się przełomem nie tylko we wczesnym rozpoznawaniu anatomicznych predyspozycji do pierwotnego zamknięcia kąta (PZK), ale przede wszystkim w poznaniu 3 różnych mechanizmów tego zamknięcia.
Jak dotąd środowisko okulistyczne nie dysponowało podręcznikami ani atlasami ogniskującymi zainteresowanie na interpretacji tomograficznych obrazów PZK. Niniejsza monografia, napisana przez eksperta w dziedzinie nauki o jaskrze i wybitnego klinicystę, stanowi kompendium aktualnego stanu szybko rozwijającej się wiedzy, wzbogaconej doświadczeniem klinicznym autorki. Zawarte w niej liczne przykłady są ilustrowane obrazami AS OCT stanowiącymi podstawę rozpoznania mechanizmu PZK i wyboru metody jego eliminacji, a także obrazową weryfikację efektu zabiegu, wraz z interpretacją osiągniętego wyniku klinicznego.

Subject: Allied Health & Medical -> Medical -> Ophthalmology

Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta. Diagnostyka, zapobieganie, leczenie
Publisher: Elsevier Health Sciences (US) 6/15/12
Imprint: Elsevier Urban & Partner
Language: Polish

ISBN 10: 8376096524
ISBN 13: 9788376096520
Print ISBN: 9788376096568

Live Chats