Metody obrazowania przewodu pokarmowego. An Evidence-Based Practice Guide

  1. Home
  2. Bookstore
  3. Metody obrazowania przewodu pokarmowego. An Evidence-Based Practice Guide

Metody obrazowania przewodu pokarmowego. An Evidence-Based Practice Guide

By Florence Nightingale

Rent or Buy eTextbook

Expires on May 15th, 2022
$37.99

Publisher List Price: $41.71
Savings: $3.72

Redaktorzy tego podręcznika, wiodący eksperci w kształceniu i praktyce klinicznej w radiologii, zgromadzili grupę specjalistów o różnorodnym doświadczeniu klinicznym i zawodowym, dlatego też znajdują się tu rozdziały opracowane przez chirurgów, lekarzy praktyków, patomorfologów, terapeutów, radiologów i techników radiologicznych tworzących w rzeczywistości kompletny, wielodyscyplinarny zespół zaangażowany w opiekę nad pacjentem z chorobami przewodu pokarmowego. W rozdziałach tych poruszono problematykę szerokiego zakresu schorzeń gastroenterologicznych - od jamy ustnej do odbytu - oraz ich diagnostyki - od badania radiologicznego z kontrastem barytowym do kolonografii TK i PET-TK. Zwrócono uwagę na odpowiednią charakterystykę podstaw klinicznych, jak i dowody naukowe dotyczące każdego badania. Podręcznik z założenia ma charakter wielodyscyplinarny i wielospecjalistyczny. Umiejętne wkomponowanie poszczególnych rozdziałów nadało mu zwarty i zwięzły styl oraz czytelny przekaz. Istotą tego przekazu jest stwierdzenie, że pacjenci z problemami gastroenterologicznymi powinni być diagnozowani i leczeni przez wielodyscyplinarny zespół, który wykorzystuje w pełni wiedzę i umiejętności wszystkich członków, niezależnie od ich profesji.

Subject: Allied Health & Medical -> Health Professions -> Radiologic Sciences

Metody obrazowania przewodu pokarmowego. An Evidence-Based Practice Guide
Publisher: Elsevier Health Sciences (US) 6/25/12
Imprint: Elsevier Urban & Partner
Language: Polish

ISBN 10: 8376096249
ISBN 13: 9788376096247
Print ISBN: 9788376095943

Live Chats