Orzecznictwo lekarskie dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i wydziałów lekarsko-stomatologicznych. Wydanie czwarte

  1. Home
  2. Bookstore
  3. Orzecznictwo lekarskie dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i wydziałów lekarsko-stomatologicznych. Wydanie czwarte

Orzecznictwo lekarskie dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i wydziałów lekarsko-stomatologicznych. Wydanie czwarte

By Anna Wilmowska

Rent or Buy eTextbook

Expires on May 13th, 2022
$16.99

Publisher List Price: $18.93
Savings: $1.94

Książka skierowana jest do lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i stomatologicznych. Jest to IV uaktualnione wydanie monografii dotyczącej orzecznictwa lekarskiego, poszerzone o dodatkowe informacje m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników, renty socjalnej, a także świadczeń rentowych dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy MSWiA. Ponadto pozycja zawiera najnowsze podstawy prawne i rozstrzygnięcia terminologiczne, wykaz chorób zawodowych jak również zasady i kryteria przyznawania świadczeń z tytułu ubezpieczeń społocznych, rent, zasiłków, odszkodowań i rehabilitacji leczniczej.

Subject: Allied Health & Medical -> Medical -> Test Preparation & Review

Orzecznictwo lekarskie dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i wydziałów lekarsko-stomatologicznych. Wydanie czwarte
4th edition
Publisher: Elsevier Health Sciences (US) 1/13/12
Imprint: Elsevier Urban & Partner
Language: Polish

ISBN 10: 8376095439
ISBN 13: 9788376095431
Print ISBN: 9788376093321

Live Chats