Patofizjologia

By Ivan Damjanov

Rent or Buy eTextbook

Expires on May 17th, 2022
$38.99

Publisher List Price: $43.00
Savings: $4.01

Publikacja jest skierowana do studentów medycyny, lekarzy wszystkich specjalności medycznych chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu patofizjologii oraz przygotowujących się do egzaminów specjalistycznych, wykładowców prowadzących zajęcia z patofizjologii, absolwentów uczelni medycznych zdających egzaminy LEP i LDEP, a także pielęgniarek. Podręcznik zawiera: opis najczęściej występujących stanów patologicznych leżących u podłoża choroby w poszczególnych narządach i układach, omówienie wyników badań laboratoryjnych i ich znaczenie w diagnostyce chorób i praktyce klinicznej, podstawy wiedzy z anatomii i fizjologii niezbędne do zrozumienia patofizjologii, przypadki kliniczne jako podsumowanie poszczególnych rozdziałów wraz z pytaniami i zagadnieniami do dyskusji, omówienie podstawowych objawów chorobowych, starannie dobrane i opisane ryciny ułatwiające zrozumienie prezentowanych treści, przejrzyste tabele będące podsumowaniem najważniejszych informacji, dostęp internetowy do pełnej treści pierwszego wydania oryginalnego oraz innych materiałów służących do utrwalania wiadomości. Wydanie polskie zostało przetłumaczone i zredagowane przez zespół specjalistów z dziedziny patofizjologii z trzech ośrodków akademickich: Białegostoku, Krakowa i Poznania.

Subject: Allied Health & Medical -> Medical -> Physiology

Patofizjologia
Publisher: Elsevier Health Sciences (US) 3/16/12
Imprint: Elsevier Urban & Partner
Language: Polish

ISBN 10: 8376095889
ISBN 13: 9788376095882
Print ISBN: 9788376092010

Live Chats