Radiografia. Podręcznik dla techników elektroradiologii

  1. Home
  2. Bookstore
  3. Radiografia. Podręcznik dla techników elektroradiologii

Radiografia. Podręcznik dla techników elektroradiologii

By Suzanne Easton

Rent or Buy eTextbook

Expires on May 6th, 2022
$34.99

Publisher List Price: $38.17
Savings: $3.18

W książce omówione zostały kompleksowo różne zagadnienia związane z pracą technika elektroradiologii. Pierwszych kilka rozdziałów poświęconych jest aspektom etycznym i prawnym oraz opiece nad pacjentem. Następnie opisywane są podstawy fizyczne radiografii oraz budowa aparatów radiologicznych. Osobne rozdziały poświęcone są ochronie radiologicznej oraz systemom zapewnienia jakości, w których to dziedzinach technicy odgrywają olbrzymią rolę. Dokładnie omówione są systemy rejestracji obrazów radiologicznych, zarówno analogowe, jak cyfrowe. Kolejne rozdziały poświęcone są nieradiograficznym metodom obrazowania: ultrasonografii, tomografii komputerowej, rezonansowi magnetycznemu i medycynie nuklearnej. Część tekstową książki kończą obszerne rozdziały na temat anatomii, fizjologii i najczęstszych zmian patologicznych.

Subject: Allied Health & Medical -> Health Professions -> Radiologic Sciences

Radiografia. Podręcznik dla techników elektroradiologii
Publisher: Elsevier Health Sciences (US) 1/1/11
Imprint: Elsevier Urban & Partner
Language: Polish

ISBN 10: 8376095838
ISBN 13: 9788376095837
Print ISBN: 9788376093413

Live Chats