RAPID Intensywna terapia podczas transportu

  1. Home
  2. Bookstore
  3. RAPID Intensywna terapia podczas transportu

RAPID Intensywna terapia podczas transportu

By Rosemary Adam; Chris Cebollero

Rent or Buy eTextbook

Expires on Jun 24th, 2022
$21

Publisher List Price: $0.00

  • Parametry i zabezpieczenie funkcji życiowych
  • Dawki leków
  • Algorytmy postępowania

Intensywna terapia pacjenta w czasie transportu stawia szczególne wymagania wobec zespołu ambulansu. Wynika tonie tylko ze szczególnych potrzeb zabezpieczania i podtrzymywania funkcji życiowych poszkodowanych osób, przy ograniczonych możliwościach terapeutycznych w porównaniu z warunkami szpitalnymi, ale również z wymagań czasowych. RAPID. Intensywna terapia w trakcie transportu jest zbiorem zwięzłych informacji odnoszących się do tak istotnych zagadnień, jak wspomaganie lub kontrola oddechu pacjenta, szybkie obliczanie zasobów tlenu dostępnych w butlach transportowych, trafna interpretacja parametrów monitorowania układów krążenia i oddechowego. Bardzo istotne jest również przedstawienie podstawowych leków interwencyjnych, tabel przeliczeniowych dawek i szybkości wlewów oraz omówienie niepożądanych objawów ubocznych.

Subject: Allied Health & Medical -> Health Professions -> Respiratory Therapy

RAPID Intensywna terapia podczas transportu
Publisher: Elsevier Health Sciences (US) 10/30/12
Imprint: Elsevier Urban & Partner
Language: Polish

ISBN 10: 8376097121
ISBN 13: 9788376097121
Print ISBN: 9788376097169

Live Chats