Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii Callena. Tom 1

  1. Home
  2. Bookstore
  3. Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii Callena. Tom 1

Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii Callena. Tom 1

By Peter Callen

Rent or Buy eTextbook

Expires on Jun 20th, 2022
$53.99

Publisher List Price: $59.68
Savings: $5.69

[...]Callena powinien przeczytać każdy zajmujący się ultrasonografią położniczo-ginekologiczną, czyli w praktyce każdy położnik-ginekolog.Kolejne wydania Callena to były książki absolutnie podstawowe dla rozwoju mojej wiedzy nie tylko ultrasonograficznej, ale i położniczej; uczyłem się z nich patologii ciąży i terapii prenatalnej. Tak naprawdę to nie jest podręcznik ultrasonografii, tylko raczej przewodnik po zastosowaniu metod obrazowych w położnictwie i ginekologii. Kiedykolwiek ktoś mnie zapytał, z jakiego podręcznika powinno się uczyć ultrasonografii, odpowiadałem: z Callena. Dla wielu ze względu na barierę językową był on niezbyt dostępny. Dlatego też z ogromną radością przekazuję Państwu tłumaczenie na język polski podręcznika Callena, biblii ultrasonografii położniczo-ginekologicznej. Jeżeli chce się dobrze i mądrze prowadzić diagnostykę ultrasonograficzną, należy zapoznać się z tą książką. Romuald Dębski

Subject: Allied Health & Medical -> Medical -> Gynecology & Obstetrics

Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii Callena. Tom 1
Publisher: Elsevier Health Sciences (US) 1/1/10
Imprint: Elsevier Urban & Partner
Language: Polish

ISBN 10: 8376094505
ISBN 13: 9788376094502
Print ISBN: 9788376091495

Live Chats