Wywiad i badanie w pediatrii

  1. Home
  2. Bookstore
  3. Wywiad i badanie w pediatrii

Wywiad i badanie w pediatrii

By Richard B. Goldbloom

Rent or Buy eTextbook

Expires on May 14th, 2022
$35.99

Publisher List Price: $0.00

W podręczniku przedstawiono jedne z najistotniejszych etapów procesu diagnostycznego, jakimi są wywiad i badanie fizykalne pacjenta. Autorzy książki zwracają uwagę przede wszystkim na istotność komunikacji i umiejętność zbierania wywiadu, a także na właściwe przeprowadzenie badania przedmiotowego. Czytelnik odnajdzie tu również wiele cennych wiadomości dotyczących diagnostyki różnicowej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje to, iż w podręczniku znajdują się informacje dotyczące m.in. roli dziecka w podejmowaniu decyzji terapeutycznych, postępowania z pacjentem nieletnim, klinicznej oceny dziecka, które może być ofiarą przemocy, czy opieki nad dziećmi przewlekle chorymi i ich rodzinami, których czytelnik nie znajdzie w innych, podobnych publikacjach. Liczne zdjęcia i ryciny stanowią cenne uzupełnienie tej pozycji. Książka jest skierowana przede wszystkim do studentów medycyny, a także do lekarzy rodzinnych i pediatrów.

Subject: Allied Health & Medical -> Medical -> Pediatrics

Wywiad i badanie w pediatrii
Publisher: Elsevier Health Sciences (US) 5/7/12
Imprint: Elsevier Urban & Partner
Language: Polish

ISBN 10: 8376096346
ISBN 13: 9788376096346
Print ISBN: 9788376096490

Live Chats