Zaburzenia psychiczne w ciązy i połogu

  1. Home
  2. Bookstore
  3. Zaburzenia psychiczne w ciązy i połogu

Zaburzenia psychiczne w ciązy i połogu

By Jane Hanley

Rent or Buy eTextbook

Expires on May 13th, 2022
$26

Publisher List Price: $0.00

Zdrowie psychiczne kobiet w ciąży i matek po porodzie zasługuje na ogromną uwagę. Z badań przeprowadzonych w sieci Netmums wśród 5000 matek wyłania się posępny obraz na progu XXI wieku: kobiety czują się samotne, wyizolowane, a nawet nie w pełni zdrowe. Według autorów jest to spowodowane naciskiem, pod jakim się znajdują, w związku z wymaganiami oraz brakiem wsparcia ze strony lokalnych społeczności. Ponad połowa matek uważa, że w okresie ciąży, porodu i połogu przeszła jakąś formę depresji. Walor tej pozycji tkwi nie tylko w barwnym i szerokim opisie problematyki zaburzeń psychicznych u kobiet w kluczowym okresie życia, ale i w ukazaniu wielu możliwości pomocy młodym matkom dotkniętym cierpieniem psychicznym. Książka jest przewodnikiem dla pracowników opieki medycznej (położników, ginekologów, psychiatrów, położnych, pielęgniarek, asystentów socjalnych oraz innych osób zainteresowanych), a także świadczeniobiorców (kobiet i ich rodzin).

Subject: Allied Health & Medical -> Medical -> Reproductive Medicine & Technology

Zaburzenia psychiczne w ciązy i połogu
Publisher: Elsevier Health Sciences (US) 10/19/12
Imprint: Elsevier Urban & Partner
Language: Polish

ISBN 10: 8376096311
ISBN 13: 9788376096315
Print ISBN: 9788376096117

Live Chats