Uppgift 3. Avgör vilka tva av följande funktioner som är momentgene...