Uppgift 5. Lat X, X2,.. vara oberoende och likafördelade stokastisk...